OCW-studiedag Grondradartechniek voor wegconditieonderzoek

Gelieve hieronder de presentaties van de lesdag in pdf-opmaak te vinden.9.00 Ontvangst (met koffie)    
9.30 Verwelkoming en inleiding Yves Hanoteau OCW
9.35 Grondradar en wegconditieonderzoek  Colette Grégoire OCW
9.45 Van GPR-metingen op de proeflocatie in Waver tot meetmethode MN 91/16 Carl Van Geem  OCW
10.25 Toepassingen op wegen en brugdekken Colette Grégoire  OCW
10.50 Pauze en demonstratie van GPR    
11.15 Toepassingen voor nutsleidingen Jean-Pierre Drevet ISSeP
11.40 Raming van de voortplantingssnelheid van radargolven en van laagdikten in de wegopbouw Audrey Van der Wielen  OCW
12.05 Combineren van grondradar met andere meettoestellen Carl Van Geem  OCW
12.30 Vragenronde    
12.45 Lunch en demonstratie van GPR    
13.45 Gebruikersgroep van GPR: enkele voorbeelden uit Frankrijk Xavier Dérobert  IFSTTAR
14.15 Toepassingen van GPR en andere technieken op kunstwerken Simon Dirix  SPW
14.35 3D-radar en radar met dubbele frequentie: toepassingen op wegen en andere ervaringen van de Universiteit Gent Jan De Pue  UGent
14.55 Ontwikkelingen van de universiteit Louvain-la-Neuve rond grondradar op wegen Albéric De Coster  UCL
15.15 Europese COST-actie rond grondradar en haar "guidelines" voor wegen Xavier Dérobert  IFSTTAR
15.40 Vragenronde