U bent hier

OCW-studiedag Grondradartechniek voor wegconditieonderzoek

OCW-studiedag Grondradartechniek voor wegconditieonderzoek

dinsdag, 24 oktober, 2017
Hele dag
Start - Slot 
9:00 - 16:00
Plaats 
Auditorium SterrebeekEind oktober zal de pre-normatieve studie “Grondradartechniek voor wegconditieonderzoek”, gesubsidieerd door de FOD Economie en NBN, worden afgerond. De resultaten van het project, dat begon op 1 november 2013, zullen worden voorgesteld op een studiedag die op 24 oktober 2017 plaatsvindt in de vestiging van het OCW in Sterrebeek. Deze resultaten zullen bij de beëindiging van het project ook worden gepubliceerd in de reeks van OCW-researchverslagen en worden gecommuniceerd aan de Belgische vertegenwoordigers in de verschillende werkgroepen van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).


Het project, dat in samenwerking met ­ISSeP (Institut Scientifique de Service Public pour un environnement sain et sûr) wordt uitgevoerd, leverde in de voorbije vier jaar al enkele interessante resultaten op:

 • in de hal van de OCW-vestiging in Waver werd een proeflocatie ingericht om in een gecontroleerde laborato­rium­opstelling verschillende configuraties van de grondradar (verschillende antennes, verschillende frequenties, enz.) op verschillende wegconstructies uit te testen;
 • er werd een document opgesteld dat in de reeks OCW-meetmethoden gepubliceerd werd (MN 91/16) en dat de grondradartechniek tot in de details beschrijft;
 • de internationale samenwerking van het OCW rond grondradartechniek werd verder uitgebouwd, in het bijzonder met een actieve deelname aan de Europese COST-actie TU1208 rond grondradartechniek in civieltechnische toepassingen;
 • er werden enkele bouwplaatsen gevolgd om de grondradartechniek effectief in praktijk te brengen, zowel voor niet-destructieve evaluatie van de wegopbouw als voor detectie van buizen en kabels in en onder de weg.

De studiedag van 24 oktober 2017, waarop we al deze resultaten uitgebreid zullen voorstellen, richt zich tot alle actoren in de wegenbouw. Aannemers, adviesbureaus en wegbeheerders kunnen immers bij het onderzoeken van de conditie van een weg of brug of bij het vooronderzoek in een project voor wegenwerken hun voordeel halen uit inspecties met een grondradar. Op de studiedag zullen ook andere gebruikers en specialisten van de grondradartechniek uit binnen- en buitenland hun ervaringen komen toelichten.

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

9.00 Ontvangst (met koffie)    
9.30 Verwelkoming en inleiding Yves Hanoteau OCW
9.35 Grondradar en wegconditieonderzoek  Colette Grégoire OCW
9.45 Van GPR-metingen op de proeflocatie in Waver tot meetmethode MN 91/16 Carl Van Geem  OCW
10.25 Toepassingen op wegen en brugdekken Colette Grégoire  OCW
10.50 Pauze en demonstratie van GPR    
11.15 Toepassingen voor nutsleidingen Jean-Pierre Drevet ISSeP
11.40 Raming van de voortplantingssnelheid van radargolven en van laagdikten in de wegopbouw Audrey Van der Wielen  OCW
12.05 Combineren van grondradar met andere meettoestellen Carl Van Geem  OCW
12.30 Vragenronde    
12.45 Lunch en demonstratie van GPR    
13.45 Gebruikersgroep van GPR: enkele voorbeelden uit Frankrijk Xavier Dérobert  IFSTTAR
14.15 Toepassingen van GPR en andere technieken op kunstwerken Simon Dirix  SPW
14.35 3D-radar en radar met dubbele frequentie: toepassingen op wegen en andere ervaringen van de Universiteit Gent Jan De Pue  UGent
14.55 Ontwikkelingen van de universiteit Louvain-la-Neuve rond grondradar op wegen Albéric De Coster  UCL
15.15 Europese COST-actie rond grondradar en haar "guidelines" voor wegen Xavier Dérobert  IFSTTAR
15.40 Vragenronde    Talen

Nederlands en Frans, met simultaanvertaling.

De lezingenbundel zal in beide landstalen beschikbaar zijn, zodat de deelnemers een exemplaar in hun taal ontvangen.

Inschrijven

Zodra uw account is aangemaakt, klikt u op “Inschrijven” om het elektronische inschrijfformulier in te vullen.

Let op, om één of meer andere personen in te schrijven, klikt u NIET op “Inschrijven”! U voert dan de volgende stappen uit.

 • Maak uw account op onze website aan (voor zover u er nog geen hebt).
 • Stuur een e-mail naar l [dot] bosmans [at] brrc [dot] be om de status van Training Manager aan te vragen. Als die status u naar aanleiding van meervoudige inschrijvingen voor eerdere OCW-evenementen al is toegekend, hoeft u uiteraard geen nieuwe aanvraag in te dienen.
 • Zodra u de bevestigingsmail hebt ontvangen, kunt u met het meervoudige inschrijven starten.
 • Klik op onze website in de Agenda op het toepasselijke evenement.
 • Klik op de tab “Meervoudige inschrijvingen”.
 • Voer het e-mailadres van de in te schrijven persoon in en klik op “E-mailadres toevoegen”. Als het e-mailadres bekend is op de OCW-website, worden de vereiste gegevens automatisch ingevuld. Als dat niet het geval is, dient u zelf de voornaam en naam in te vullen.
 • U herhaalt die stap voor alle in te schrijven personen.
 • Ten slotte klikt u op “Verzenden” om de meervoudige inschrijving te verzenden.

U en elke persoon die u aldus hebt ingeschreven, ontvangen een e-mail met de bevestiging van de inschrijving.

Informatie

Leen Bosmans, tel.: 02 766 03 55 - fax: 02 772 33 74, e-mail: l [dot] bosmans [at] brrc [dot] be

Prijs 
€ 125,00
Prijs (lid) 
€ 75,00