U bent hier

Contacten

Dienstbetoon aan vakmensen is een kernactiviteit van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en wordt onder meer verstrekt in de vorm technische bijstand.

Technische bijstand is voorbehouden voor onze leden.

Deze bijstand is kosteloos voor ressorterende leden (wegenaannemers) en voor wegbeherende overheden.

Voor steunende leden wordt deze bijstand gefactureerd tegen het geldende uurtarief.

 

Voor een aantal vakgebieden kunt u een beroep doen op technologische adviseurs in het Centrum.

Technologisch adviseur Werkgebied Tel. E-mail
  Verkeer en veiligheid van weginfrastructuur +32 10 23 65 00 safety [at] brrc [dot] be
  Duurzame mobiliteit +32 10 23 65 00 mobility [at] brrc [dot] be
Bart Beaumesnil Asfaltwegen
Bestrijkingen en slemlagen
Bitumineuze overlagingen op bestaande betonwegen
+32 2 766 03 96 b [dot] beaumesnil [at] brrc [dot] be
Anneleen Bergiers Geluidemissies – Oppervlakkenmerken +32 2 766 03 17 a [dot] bergiers [at] brrc [dot] be
Pierre-Paul Brichant Wegconstructies (nieuw en gerehabiliteerd)
Conditieonderzoek - Dimensionering
+32 2 766 03 84 pp [dot] brichant [at] brrc [dot] be
Luc De Bock Leefmilieu – Secundaire materialen +32 2 766 03 57 l [dot] debock [at] brrc [dot] be
Lieve Glorie Afdichtingen en verhardingen op bruggen en parkeerdaken +32 2 766 03 74 g [dot] glorie [at] brrc [dot] be
Luc Goubert Geluidsemissies – Oppervlakkenmerken – Markeringen +32 2 766 03 51 l [dot] goubert [at] brrc [dot] be
Benoît Janssens Geotechniek – Gerecyclede materialen – Leefmilieu +32 2 766 03 91 b [dot] janssens [at] brrc [dot] be
Jurgen Houben Betonwegen - Bestratingen +32 2 766 03 18 j [dot] houben [at] brrc [dot] be
Francis Poelmans Rioleringen +32 10 23 65 52 f [dot] poelmans [at] brrc [dot] be
Kris Redant Normalisatie – Certificatie – Normenantenne +32 10 23 65 38 k [dot] redant [at] brrc [dot] be
Frank Theys Geotechniek – Secundaire materialen +32 2 766 03 20 fr [dot] theys [at] brrc [dot] be
Patrick Tonné Geotechniek – Sedundaire materialen – Geotechnische proeven +32 2 766 03 45 p [dot] tonne [at] brrc [dot] be

 

Andere informatie: klik hier om uw aanvraag in te dienen.