Odoliograaf – Meting van de stroefheid van wegen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een odoliograaf om continu over de hele lengte van een wegvak de stroefheid te meten. Deze eigenschap is een belangrijke factor voor de veiligheid van de weggebruikers. Een tankwagen wordt uitgerust met een vijfde wiel, waarop een speciaal ontworpen profielloze band met bekende kenmerken wordt gemonteerd. Tijdens het rijden wordt vóór het meetwiel een waterfilm op het wegdek gesproeid. Het meetwiel wordt belast met een constante verticale kracht. Het wordt schuin gesteld onder een hoek van 20° en ondervindt hierdoor een horizontale kracht (zijdelingse kracht). De verhouding tussen deze twee krachten wordt uitgedrukt in een nominale waarde tussen 0 en 1 (de dwarse wrijvingscoëfficiënt of DWC). De standaardsnelheid van het voertuig tijdens een meting is 50 km/h of 80 km/h.

 


Gelinkte Documenten 
Contact: