Proefvakken voor PREMANAT-project op het OCW-terrein te Sterrebeek

Vakgebieden (1)

>>
|

Artikel uit OCW Mededelingen 110

In het kader van het prenormatieve onderzoeksproject PREMANAT (voluit Prestatie-eisen voor Materialen in Natuursteenbestratingen) zijn recentelijk op het OCW-terrein te Sterrebeek verschillende proefvakken aangelegd.

Het tweejarige project (1/10/2016-30/09/2018) is opgezet door het OCW en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en geniet steun van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en het Bureau voor Normalisatie (NBN).

Het heeft als doel beproevingsmethoden en bijbehorende prestatie-eisen voor materialen voor natuursteenbestratingen onder verkeer op te stellen. De proefvakken hebben een verschillende opbouw en zijn uitgevoerd met diverse soorten van natuursteen, oppervlakafwerking en
voegvulling. Er zullen proeven en metingen op worden uitgevoerd om de methoden en eisen op het terrein te toetsen en het gedrag in de tijd te volgen. Het betreft onder meer:

  • de slipweerstand (stroefheid) en de duurzaamheid in de tijd (bv. polijsting onder verkeer);
  • de vorst- en dooibestendigheid in aanwezigheid van dooizout;
  • de kenmerken voor hergebruikte straatkeien;
  • de uitvoering van uitzetvoegen in gebonden bestratingen.

In een volgend nummer van de OCW Mededelingen komen we uitgebreider op dit project en de bijbehorende proefvakken terug.

Contact: