U bent hier

Samen op weg naar nul dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers – ITF-seminarie Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System Parijs – 3 oktober 2016

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Artikel uit OCW Mededelingen 109

Context

Jaarlijks sterven wereldwijd 1,25 miljoen mensen in verkeersongevallen en ruim 50 miljoen lopen ernstige letsels op. Dat heeft aanzienlijke gevolgen op menselijk, maatschappelijk en economisch vlak (2 tot 5 % van het BNP). Daarom willen de Verenigde Naties het aantal verkeersdoden tegen 2020 met de helft verminderen.

Totaalaanpak voor een veilig vervoersysteem

Voor een veilig vervoersysteem (Safe System) wordt uitgegaan van een “vergevingsgezinde” infrastructuur, waarbij alle actoren (weggebruikers, wegbeherende overheden, ontwerpers, uitvoerders, autofabrikanten en toeleveranciers, enz.) een gedeelde verantwoordelijkheid hebben en alle elementen (mensen, middelen en voertuigen) moeten worden geoptimaliseerd om ongevallen door menselijke fouten te beperken en de gevolgen ervan te verzachten. Dat vergt een nieuwe totaalaanpak met passende en efficiënte maatregelen op alle beleidsniveaus.

ITF-acties – Toepassing in België

Al in 2008 heeft het International Transport Forum (ITF) daartoe een aanzet gegeven met zijn invloedrijke rapport Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach. Als intergouvernementele organisatie met zeven­envijftig lidstaten en politiek onafhankelijke denktank wil het ITF immers bijdragen aan de voortdurende verbetering van het vervoersbeleid om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren, rekening houdend met de economische, milieutechnische en maatschappelijke aspecten van het vervoersysteem.

Voortbouwend op het rapport uit 2008 heeft een werkgroep van JTRC (het Joint Transport Research Centre) tussen september 2014 en augustus 2016 informatie verzameld over de efficiëntie van veiligheidsbevorderende maatregelen en over de voortschrijdende inzichten, ontwikkelingen en tools. Deze werkgroep was een gezamenlijk initiatief van de OESO en het ITF Transport Research Committee.

Figuur 1- Bron: ITF (2016), Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System, OECD Publishing, Paris.

Op 3 oktober 2016 presenteerde de werkgroep in Parijs zijn rapport Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a ­Paradigm Shift to a Safe System. Meer dan dertig verkeersveiligheidsexperts uit ­vierentwintig landen en organisaties, waaronder An Volckaert (OCW) en ­Emmanuelle Dupont (BIVV) voor België, werkten eraan mee.

Het rapport richt zich tot politieke leiders, bedrijfsleiders, beleidsmakers en academici die op het plaatselijke, gewestelijke of nationale verkeersveiligheidsbeleid kunnen wegen. Het wil hen theoretische inzichten, praktische instrumenten, nuttige ervaringen en empirische bewijzen verschaffen, zodat op het terrein concreet werk kan worden gemaakt van een veilige totaalaanpak om het aantal dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers op onze wegen tot nul terug te dringen.

Door onze medewerking in deze internationale werkgroep kunnen wij onze partners in de Belgische wegenbranche informeren en ondersteunen bij de invoering van maatregelen op onze wegen.

Contact: