Beheersystemen voor secundaire en lokale wegennetten – De OCW-systematiek - MN 94/17

Kerntaken (1)

>>

De kunst van wegbeheer bestaat erin tijdig te investeren in technisch verantwoord onderhoud, dat het tevens mogelijk maakt op lange termijn met zo min mogelijke financiële middelen de prestaties die van de weg worden verlangd, te blijven leveren. Het is immers de bedoeling dat een volledig nieuw aangelegde rijbaan zeker twintig of dertig jaar – en soms nog langer – mee kan voordat de wegconstructie volledig moet worden vervangen.

Bij het maken van strategische beslissingen voor investeringen in het onderhoud van wegen kan de wegbeheerder steunen op een wegbeheersysteem (Pavement Management System – PMS). Dat is een systematisch proces van onderhoud, modernisering en exploitatie van een patrimonium, dat engineeringprincipes koppelt aan degelijk onderbouwde commerciële praktijk en economische verantwoording, en dat instrumenten aanreikt voor een beter georganiseerde, flexibeler aanpak van de nodige besluitvorming om in te spelen op de verwachtingen van de bevolking. Tegelijk is het voor de wegbeheerder een hulpmiddel om te communiceren over de genomen beslissingen en over de effecten die andere beslissingen op de kwaliteit van het wegennet zouden hebben.

Deze publicatie beschrijft de systematiek die het OCW heeft ontwikkeld voor gemeentelijke of stedelijke, of daarmee vergelijkbare, wegennetten (vanaf hoofdstuk 4). Vooraf wordt in de hoofdstukken 1 en 2 uitgebreid ingegaan op onder meer de waarde van een wegenpatrimonium, het nut van tijdig en goed onderhoud, en wat een wegbeheersysteem is. In hoofdstuk 3 worden enkele voorbeelden van PMS in actie in België en het buitenland gegeven.

De OCW-systematiek voor netbeheer beperkt zich tot het voor voertuigen berijdbare deel (de rijbaan). De methode voor visuele inspectie voor wegennetbeheer die bij deze systematiek hoort, vormt het onderwerp van OCW-publicatie Visuele inspectie voor wegennetbeheer (MN 89/15).

Gelinkte Documenten 
Contact: