Articles in Taxonomy

OCW en aannemers zetten extra in op de kwaliteit van de verdichting van asfaltverhardingen – Resultaten van de OCW-ringanalyse

Zoals in de OCW Mededelingen 108 (april mei juni 2016) was aangekondigd, heeft het OCW een ringanalyse georganiseerd rond het gebruik van in-situdichtheidsmeters.
De meetcampagne vond plaats van 5 tot 7 oktober 2016 en had als voornaamste doelstellingen:

  • de verschillende interne procedures van elke deelnemer te vergelijken met een door het OCW voorgeschreven procedure;
  • de herhaalbaarheid en de reproduceerbaarheid van de verschillende metingen in situ te bepalen.

Het project is van start gegaan met vijf nucleaire toestellen (vier Troxler 3450TM en één Troxler 4640-BTM) [1] en twee elektromagnetische toestellen (Transtech PQI380TM) [2].
Dit artikel maakt een samenvattende analyse van de resultaten en trekt de belangrijkste conclusies. Een gedetailleerd, volledig verslag van de ringanalyse is beschikbaar op onze website [3].

Contact: 

Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen

Dit project (1/8/2007 – 31/7/2010) werd gefinancierd door IWT-Vlaanderen en was een samenwerking tussen de KU Leuven en het OCW. Het experimentele onderzoek in situ voor dit project vond grotendeels plaats op de N9 tussen Gent en Eeklo.
Het project omvatte verschillende onderzoeksacties.

Asfaltmenginstallaties in België

|

Kerntaken (1)

>>

Het OCW heeft een kaart en een lijst met de asfaltmenginstallaties in België opgesteld. U kunt bijdragen tot de verbetering of bijwerking van deze kaart en lijst door uw opmerkingen te bezorgen aan mevrouw Annick Thomas:

  • e-mail: publication [at] brrc [dot] be;
  • briefwisseling: Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (Woluwedal 42, 1200 Brussel).

Report of the limited Round Robin Trial with the RCAT- BRRC synthesis E40/05

The RCAT (Rotating Cylinder Ageing Test) device was developed to simulate the long-termageing of bituminous binders in an accelerated manner. The method is a conditioning procedure and has no result in itself.
In order to collect information on the reproducibility of the procedure,a limited round robin trial with the RCAT method involving five laboratories and three binders was conducted in 2003. Tests were conducted according to the draft of the RCATmethod (prENxxxxx-RCAT) drawn up in the framework of CENcommittee TC336WG1 TG3.

During this RRT, a health and safety risks assessment was also carried out. The five participating laboratories have rated the residual risks as acceptable.

OCW-applicatie voor de bepaling van de kleurkasse

Het OCW heeft een webapplicatie ontwikkeld waaraan kleurcoördinaten kunnen worden toegevoerd en die automatisch aangeeft of de betrokken kleur voor een bepaalde kleurklasse voldoet.

http://colourasphalt.brrc.be

Pagina's