Articles in Taxonomy

Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen

Dit project (1/8/2007 – 31/7/2010) werd gefinancierd door IWT-Vlaanderen en was een samenwerking tussen de KU Leuven en het OCW. Het experimentele onderzoek in situ voor dit project vond grotendeels plaats op de N9 tussen Gent en Eeklo.
Het project omvatte verschillende onderzoeksacties.

Asfaltmenginstallaties in België

|

Kerntaken (1)

>>

Het OCW heeft een kaart en een lijst met de asfaltmenginstallaties in België opgesteld. U kunt bijdragen tot de verbetering of bijwerking van deze kaart en lijst door uw opmerkingen te bezorgen aan mevrouw Annick Thomas:

  • e-mail: publication [at] brrc [dot] be;
  • briefwisseling: Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (Woluwedal 42, 1200 Brussel).

Report of the limited Round Robin Trial with the RCAT- BRRC synthesis E40/05

The RCAT (Rotating Cylinder Ageing Test) device was developed to simulate the long-termageing of bituminous binders in an accelerated manner. The method is a conditioning procedure and has no result in itself.
In order to collect information on the reproducibility of the procedure,a limited round robin trial with the RCAT method involving five laboratories and three binders was conducted in 2003. Tests were conducted according to the draft of the RCATmethod (prENxxxxx-RCAT) drawn up in the framework of CENcommittee TC336WG1 TG3.

During this RRT, a health and safety risks assessment was also carried out. The five participating laboratories have rated the residual risks as acceptable.

OCW-applicatie voor de bepaling van de kleurkasse

Het OCW heeft een webapplicatie ontwikkeld waaraan kleurcoördinaten kunnen worden toegevoerd en die automatisch aangeeft of de betrokken kleur voor een bepaalde kleurklasse voldoet.

http://colourasphalt.brrc.be

Energie-efficiënte materialen en technologieën voor duurzame wegen, ook in België! CEDR-studiedag – 10 november 2016 – Sterrebeek

CEDR (www.cedr.eu) is een samenwerkingsplatform van de Europese wegendirecteuren met als doel het wegvervoersysteem en de weginfrastructuur te verbeteren.

Het CEDR Transnational Research Programme is een initiatief om samen oproepen voor onderzoeksprojecten rond actuele thema’s in de wegenbouw uit te schrijven. De nadruk ligt daarbij op de toepassingsmogelijkheden voor de Europese wegbeheerders. Er moet worden gestreefd naar een optimale samenwerking tussen consortia en er dient te worden voortgebouwd op resultaten van voorgaande projecten, om het onderzoek optimaal te doen renderen.

In 2013 werd met steun van Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk een oproep gedaan voor projectvoorstellen rond energie-efficiënte materialen en technologieën. Aanleiding voor deze oproep was het toenemende gebruik van zogenoemde “groene” materialen en nieuwe technologieën in de wegenbouw met het oog op een verhoogde algemene duurzaamheid. Dit plaatst de sector voor enorme uitdagingen op het gebied van onder meer materiaalkenmerking, voorschriften, ontwerp, uitvoering, onderhoud en groene openbare aanbestedingen (Green Public Procurement). De CEDR-oproep had als doel concepten, methodologieën en strategieën te ontwikkelen die deze overgang naar duurzamere wegenbouw bevorderen.

Pagina's