Articles in Taxonomy

Praktijkgids voor fietsvoorzieningen in Wallonië (publicaties)

De SPW heeft het OCW opdracht gegeven voor het opstellen van een praktijkgids voor fietsvoorzieningen, om in het heel Wallonië tot gelijksoortige, coherente voorzieningen te komen. Deze gids moet voor alle instanties (gewest, gemeenten, adviesbureaus, enz.) die met fietsvoorzieningen te maken krijgen een gemakkelijk te gebruiken naslagwerk vormen, waarin zij snel de nodige informatie vinden om een coherente, veilige en voor iedereen geschikte voorziening tot stand te brengen.

INTERREG IVB-project La MiLo afgerond

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

La MiLo (Last Mile Logistics), het project dat de laatste kilometers in de leveringsketen bestudeerde, is voltooid. In OCW Mededelingen 97 introduceerden we het project, nu stellen we de uitkomst ervan voor.

Klimaatverandering – Inzetten voor de wegenbouw – PIARC-intentieverklaring voor een gezamenlijke aanpak

Vakgebieden (2)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Leefmilieu en de bijbehorende milieutechnische inzetten voor de wegenbouw zijn sinds vele jaren belangrijke aandachtspunten in het OCW.

Voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

Het voetgangersvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest biedt technische ondersteuning voor de verbetering van voetgangersvoorzieningen. Het is bestemd voor alle actoren die verplaatsingen te voet in Brussel promoten.

Handleiding voor het ontwerpen en aanbrengen van bedekkingen op betonnen brugdekken - OCW Aanbevelingen A 60/87

In deze handleiding wordt een reeks aanbevelingen gegeven voor het ontwerpen van bedekkingen op wegbruggen, het gereedmaken van de grondslag waarop zij rusten (het brugdek), de keuze van de lagen waaruit zij bestaan (afdichtingslaag, beschermingslaag, uitvullaag, toplaag) en de manier waarop zij moeten worden aangebracht. Ook het toebehoren van de rijbaan en de waterverzamelinrichtingen komen ter sprake. Deze aanbevelingen hebben tot doel de prestaties van deze bedekkingen te verbeteren, zowel uit het oogpunt van de bescherming van de brug zelf als uit dat van het gedrag van de bedekkingen onder de gezamenlijke invloed van het verkeer en de milieuomstandigheden, meer bepaald de seizoenschommelingen.

Pagina's