Vous êtes ici

Workshop Certificatie Wegenbeton

Workshop Certificatie Wegenbeton

Mardi, 16 Janvier, 2018
Début - Fin 
14:00 - 17:30

Deze studienamiddag wordt georganiseerd door BBG, AWV, FEBELCEM, COPRO, Be-Cert en Ab-Roads, met de steun van OCW en VZW Benor.

Photo: André Nullens

Inleiding

De certificatie van wegenbeton is een feit! Sinds het voorjaar van 2017 zijn documenten beschikbaar om de certificatie van een betonmengsel - voor toepassing in een betonverharding of in lineaire elementen - aan te vragen en te registreren bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Maar wat houdt deze certificatie in? Wat verandert er in de manier van voorschrijven? Kan elk betonmengsel gecertificeerd worden? Welke eisen zijn er voor de grondstoffen en het beton? Op deze en nog veel meer vragen zal een antwoord gegeven worden tijdens de studiedag  "Certificatie van Wegenbeton".

Naast een kort overzicht van de eisen en verwachtingen worden de noodzakelijke stappen overlopen: de verplichte controles (voorafgaandelijk aan de werf, tijdens de uitvoering en na beëindigen van de werf), de nodige stappen binnen de certificatie alsook de mogelijke variaties die mits bijkomende proeven kunnen doorgevoerd worden.

Bedoeling is om op het einde van de dag een beter zicht te hebben op de specifieke eigenschappen van het wegenbeton en de wijze van voorschrijven zodat blijkt dat certificatie het vertrouwen in de kwaliteit van  wegenbeton versterkt.
 

Doelpubliek

Deze studienamiddag is bestemd voor de betonsector: voorschrijvers, gebruikers, aannemers, studieburelen, certificatie instellingen, wegenbouwers, overheid, betoncentrales, ...