You are here

Congres Duurzaam Aanbesteden

Congres Duurzaam Aanbesteden

- Voor gebouwen en infrastructuur -
Tuesday, 12 December, 2017
Start-End 
13:00 - 18:00

Op 12 december 2017 kunt u deelnemen aan het congres rond duurzaam aanbesteden voor gebouwen en infrastructuur in Vlaanderen. Samen met het Facilitair Bedrijf zet de Vlaamse Confederatie Bouw haar schouders onder dit evenement. U krijgt er een stand van zaken rond de thematiek, alsook een tip van de sluier omtrent hetgeen in de toekomst wordt beoogd. De Vlaamse overheid wenst 100 % duurzaam aan te besteden tegen 2020. De nieuwe reglementering overheidsopdrachten bevat reeds een aantal mogelijkheden om milieu-en duurzaamheidscriteria voor te schrijven bij overheidsopdrachten van werken op het niveau van de selectie van de inschrijvers en de gunning van de opdracht.Op 12/12 gaat  u samen met VCB na hoe de Vlaamse overheid en andere publieke opdrachtgevers dit concreet willen realiseren. Ten slotte krijgt u ook concrete cases en een panelgesprek voorgeschoteld.